خدمات پس از فروش

خدمات پس از فروش

حضور محصولات تولیدی این شرکت در کارگاه های ساختمانی کشور، نقطه ی پایان ارتباط با مشتریان نیست.

در ذهن ما فرصت همکاری با پروژه های عمرانی شانسی است برای:

  • یادگیری بیش از پیش از متخصصان صنعت ساختمان
  • ارائه ی خدمات فنی در حد دانش علمی و تجربی کارشناسان شرکت

 و مهمتر از همه،

  • شکل گیری و توسعه ی روابط ماندگار انسانی به عنوان بزرگ ترین سرمایه ی شرکت