كيورينگ بتن

كيورينگ بتن

کشور ما، ایران، در منطقه ای گرم و خشک واقع شده است. هر ساله با نزدیک شدن به فصل تابستان موضوع کنترل حرارتی بتن در کارگاه های عمرانی کوچک و بزرگ به موضوعی سخت و تنش زا تبدیل می شود. همیشه پس از اتمام عملیات بتن ریزی، بخشی از آب بتن خود را به سطح خارجی آن رسانده و در آنجا جمع می شود. اگر آب سطحی بتن تبخیر شود، نسبت آب به سیمان درون توده بتنی کاهش یافته و این موضوع باعث پدیده جمع شدگی  و پدیدار شدن ترک در بتن می گردد .

تعریف:

عمل آوری يا كيورينگ به مجموعه اقداماتى گفته مى شود كه براي حفظ رطوبت و دماي بتن  صورت می پذیرد و منظور از آن کمک به تكميل عملیات هيدراتاسيون سيمان تا رسيدن به مقاومت مورد نظر بتن و ممانعت از آسیب های سطحی چون ترک های ناخواسته و نفوذ پذیری زیاد می باشد.

مواردی که عمل آوری يا كيورينگ ضروری می باشد:

به طور معمول وقتی که اثر عوامل محیطی چون هوای گرم وخشک، دمای زیاد درونی بتن، سرعت باد و رطوبت نسبی محیط موجب شود که میزان تبخیر آب بتن به بیش از 0/5 کیلوگرم درمتر مربع در یک ساعت برسد، یا اینکه سرعت خنک شدن سطح بتن به بیش از 3 درجه سانتی گراد در ساعت برسد، باید به عمل آوری يا كيورينگ توجه ویژه ای نمود.

همچنین در مورد بتن های توانمند که با نسبت های آب به سیمان کمتر از 0/45 تهیه می شوند نیز ضرورت توجه به عمل آوری يا كيورينگ الزامی است.

زمان مناسب برای عمل آوری يا كيورينگ:

عمل آوري يا كيورينگ بايستي بلافاصله بعد از عمليات بتن ريزي انجام گيرد و در قسمتهايي از سازه كه در معرض تابش مستقيم آفتاب و يا وزش باد مي باشد از اهميت و حساسيت بيشتري برخوردار است.

به عنوان نشانه می توان از زمان ناپدید شدن بازتابش نور از سطح بتن به عنوان زمان مناسب برای عمل آوری يا كيورينگ نام برد.

نتایج حاصل از عمل آوری يا كيورينگ:

عمل آوری يا كيورينگ بتن برخواص بتن سخت شده مانند دوام، مقاومت، آب بندی، مقاومت سایشی، ثبات حجمی، مقاومت در برابر یخ زدن و آب شدن و مقاومت در برابر نمکهای یخ زدا تاثیر بسزایی دارد.

روش های عمل آوری يا كيورينگ:

بتن را می توان به کمک دو روش عمده زیر عمل آوری يا كيورينگ کرد:

1-    روش هایی که با اشباع کردن محیط پیرامون بتن، علاوه بر ممانعت از تبخیر آب سطحی بتن می تواند تامین کننده آب اضافی در دوره سخت شدن اولیه نیز باشد.

این روش ها شامل ایجاد برکه یا غوطه ور کردن، آب پاشی مکرر و پوشش های خیس اشباع شده مانند گونی و چتایی خیس می باشند.

2-    روش هایی که از طریق اندود کردن سطح، تنها از خروج آب سطحی بتن جلوگیری می کنند.

این کار را می توان از طریق پوشاندن بتن با ورقهای پلی اتیلنی انجام داد. همچنین استفاده از مایع عمل آوری يا كيورينگ نیز یکی از روش های اندود کردن سطح می باشد.

توجه شود که بهترین روش عمل آوری يا كيورينگ استفاده از روش اول یعنی تامین آب اضافی می باشد ولی دشواری تهیه آب مناسب برای عمل آوری يا كيورينگ یا هزینه بالای تامین آن باعث می شود تا در پاره ای از موارد عمل آوری يا كيورينگ با آب غیر ممکن یا دست کم غیر اقتصادی شود. در این موارد استفاده از مایع مخصوص عمل آوری يا كيورينگ بسیار مفید خواهد بود.

خواص مواد عمل آوری يا كيورينگ بتن:

·        جلوگیری از تبخیر سریع و زود هنگام آب بتن

·        عدم نیاز به آب پاشی مداوم و مرطوب نگه داشتن سطح بتن

·        محبوس نمودن آب اختلاط بتن برای پیشرفت واکنش هیدارتاسیون

·        جلوگیری از انقباض و ترک های ناشی از تبخیر سریع آب بتن

·        کاهش نفوذپذیری سطحی بتن

·        جلوگیری از پوسته شدن سطحی بتن

·        افزایش توان سایشی بتن

توجه شود که استفاده از مایع عمل آوری يا كيورينگ در مواردی که بایستی لایه های متعدد بتن بر روی یکدیگر اجرا شوند، مضر بوده و می تواند موجب عدم پیوستگی لایه ها با یکدیگر شود.

انواع مواد عمل آوری يا كيورينگ:

1-    مایع بر پایه آب:

این گونه از مواد عمل آوری يا كيورينگ به طور معمول بر پایه رزین های امولسیونی و محلول در آب تهیه می شوند.

محصول CC-730از دسته مواد عمل آوری يا كيورينگ بر پایه آب می باشد.

 

2-    مایع بر پایه رزین های هیدروکربنی:

این گونه از مواد عمل آوری يا كيورينگ به طور معمول بر پایه مشتقات نفتی و غیر محلول در آب تهیه می شوند.

محصول CC-740از دسته مواد عمل آوری يا كيورينگ بر پایه رزین های هیدروکربنی می باشد.

 

جهت بررسی بیشتر، مطالعه بروشور فنی محصولات فوق پیشنهاد می شود.