سوالات متداول

مواد شیمیایی طبیعی یا سنتزی می باشند که در زمان اختلاط بتن به آن اضافه شده و افزودن آن ها باعث بهبود یک یا چند خصلت از خواص بتن تازه یا سخت شده می شوند.

افزودنی های بتن در 7 گروه اصلی به شرح زیر قابل بررسی می باشند: - نوع A یا کاهنده ی آب - نوع B یا کندگیر کننده - نوعC یا زودگیر کننده - نوع D یا کاهنده ی آب همراه با کندگیر کنندگی - نوع E یا کاهنده ی آب همراه با زودگیر کنندگی - نوع F یا کاهنده ی شدید آب - نوع G یا کاهنده ی شدید آب همراه با کندگیر کنندگی

9 مورد از پرمصرف ترین افزودنی های بتن به شرح زیر می باشند: - حباب هوازا - دیرگیر کننده - زودگیر کننده - کاهنده ی آب مصرفی یا روان کننده - کاهنده ی شدید آب مصرفی یا فوق روان کننده - جبران کننده انقباض سیمان یا منبسط کننده - پوزولان ها - لاتکس ها - الیاف