تعمیرات بتن

این گروه شامل مصالحی می باشند که قابلیت چسبندگی و اتصال خوب به بتن یا دیگر مصالح سیمانی را داشته و علاوه بر توان تعمیر و اصلاح شکل سازه بتنی امکان تقویت بخشی موضعی آن را نیز دارند.

این گروه شامل مصالحی می باشند که قابلیت چسبندگی و اتصال خوب به بتن یا دیگر مصالح سیمانی را داشته و علاوه بر توان تعمیر و اصلاح شکل سازه بتنی امکان تقویت بخشی موضعی آن را نیز دارند.

مواد تعمیری بر پایه سیمان یا رزین های صنعتی تولید شده و می توانند به صورت آماده مصرف یا قابل اختلاط با آب و رزین های مناسب ارائه شوند.

مهمترین محصولات قابل بررسی در بخش تعمیرات بتن به شرح زیر می باشند:

-          ملات های صافکاری سطحی

-          ملات های ترمیمی سیمانی-سیلیسی

-          ملات های سیمانی مسلح به الیاف

-          رزین های تزریقی

-          ملات های اپوکسی دو جزئی

-          ملات های اپوکسی سه جزئی

-          ملات های اپوکسی - سیمانی