چسب های ساختمانی

این گروه شامل مصالحی می باشند که یا به صورت آماده مصرف و به منظور نصب قطعات ساختمانی ارائه می شوند، یا با قابلیت اصلاح خواص چسبندگی و اتصالی مصالح سیمانی موجب تقویت این گونه مصالح ساختمانی خواهند شد.

این گروه شامل مصالحی می باشند که یا به صورت آماده مصرف و به منظور نصب قطعات ساختمانی ارائه می شوند، یا با قابلیت اصلاح خواص چسبندگی و اتصالی مصالح سیمانی موجب تقویت این گونه مصالح ساختمانی خواهند شد.

 

مهمترین محصولات قابل بررسی در بخش چسب های ساختمانی  به شرح زیر می باشند:

-          چسب کاشی

-          چسب سرامیک

-          چسب بتن

-          چسب آب بندی

-          پرایمرهای چند منظوره

-          ملات های بندکشی

-          ملات های اپوکسی ویژه نصب قطعات