گروت ها و مصالح کاشت میل گرد

این گروه شامل مصالحی می باشند که علاوه بر ایجاد مقاومت های مکانیکی زیاد از خاصیت عدم جمع شدگی حجمی که پس از خشک شدن ملات های تر اتفاق می افتد نیز بهره می برند. در موارد تنظیمات دقیق مهندسی چون نصب ماشین آلات سنگین یا محاسبات محل اتکای ستون به صفحه ستون، خاصیت منحصر بفرد این مصالح در جبران انقباض طبیعی مصالح ساختمانی بسیار راه گشا خواهد بود.

این گروه شامل مصالحی می باشند که علاوه بر ایجاد مقاومت های مکانیکی زیاد از خاصیت عدم جمع شدگی حجمی که پس از خشک شدن ملات های تر اتفاق می افتد نیز بهره می برند. در موارد تنظیمات دقیق مهندسی چون نصب ماشین آلات سنگین یا محاسبات محل اتکای ستون به صفحه ستون، خاصیت منحصر بفرد این مصالح در جبران انقباض طبیعی مصالح ساختمانی بسیار راه گشا خواهد بود.

 

مهمترین محصولات قابل بررسی در بخش گروت ها و مصالح کاشت میل گرد به شرح زیر می باشند:

-          منبسط کننده ها

-          ملات های گروت سیمانی پر مقاومت

-          ملات های گروت اپوکسی پر مقاومت

-          ملات های رزینی مخصوص کاشت بولت