CC-730 مایع عمل آوری آبی


promixPromix CC-730

ماده عمل آوری بتن بر پایه آب              

     

شرح کلی:                                                

CC-730Promix بر پایه چربی های سولفوناته شده و محلول در آب طراحی شده است که پس از اجرا و با خروج آب بین مولکولی لایه ای مطمئن و مومی شکل را برای حفظ رطوبت داخلی بتن تشکیل می دهد. وجود رطوبت کافی از یک سو با ایجاد تعادل دمایی باعث ممانعت از ایجاد ترک های حرارتی در سنین کم بتن شده واز سوی دیگر با کمک به  هیدراته شدن کاملتر سیمان موجب  کسب مقاومت بهینه در سنین بیشتر بتن خواهد شد.

کار برد:                                                

استفاده ازCC-730Promix روشی موثر و اقتصادی در مقایسه با روش های معمول مراقبت از بتن همچون آب پاشی مکرر و یا استفاده از گونی و چتایی مرطوب می باشد. برای این منظور مایع عمل آوری را قبل از خشک شدن سطح بتن تازه بر روی آن بپاشید و اطمینان حاصل نمایید که تمامی سطوح باز بتن تحت پوشش قرار گرفته اند. بهترین زمان اجرا در دمای معمولی حدود 20 دقیقه پس از عملیات بتن ریزی یعنی موقعی است که درخشندگی سطحی بتن پایان یافته است.

مناسب ترین راه استفاده از مایع عمل آوری، پاشیدن آن به کمک پیستوله و یا سم پاش باغبانی است.

 

چنانچه سطح بتن خشک شده باشد ابتدا بایستی آنرا با آب مرطوب نموده و سپس Promix CC-730پاشیدهشود.

مشخصات فنی:    


مایع سفید رنگ مات

شکل ظاهری

یک گرم در سانتی متر مکعب

 تا 4 ساعت در 25 درجه سانتیگراد  

وزن مخصوص

زمان خشک شدن

ندارد

درجه اشتعا ل

 

 


  


 

 

استاندارد:     

مطابق   ASTM C−309 Type 1

پوشش دهی:   

یک لیتر CC-730Promix برای پوشش دادن  5 تا 6 متر مربع سطح بتنی کفایت می نماید. لایه تشکیل شده پس از گذشت 1 تا 3 هفته تحت تاثیر عوامل جوی  از بین می رود.

انبارداری:      

CC-730Promix رادر ظروف اصلی و محیط سر پوشیده به دور از تابش مستقیم نور خورشید ودر دمای کمتر از 50 درجه سانتیگراد نگه داری نمایید. در این صورت دست کم تا 6 ماه قابل استفاده می باشد. 

بسته بندی:   

CC-730Promix در بشکه های 20 یا 220 لیتری عرضه می شود

برای دریافت فایل پیوست روی کادر کلیک کنید