GA-181 افزودنی جهت دوغاب تزریقی

 promix

Promix GA-181  

افزودنی پودری جهت تولید دوغاب های تزریقی

         

شرح کلی:

Promix GA-181جهت ساخت ملات ها یا دوغاب های سیمانی و بهبود خواص عمومی آنها طراحی شده است. اضافه شدن مقادیر مناسبی از این محصول به محیط های سیمانی موجب ساخت ملات یا دوغابی بسیار روان با پمپ پذیری بالا و بدون خطر جدا شدگی خواهد شد.     

 

استفاده از GA-181 Promix علاوه  بر کاهش زمان گیرش و افزایش مقاومت کوتاه مدت دوغاب تزریقی موجب کنترل جمع شدگی ذاتی محیط های سیمانی خواهد شد، این محصول می تواند نسبت آب به سیمان را تا 3/0 کاهش داده و موجب نفوذ ناپذیری زیاد محیط سیمانی شود. 

 

کاربرد:

GA-181Promix را می توان با اطمینان جهت اصلاح خواص دوغاب های پرکننده ای به کار برد که درغلاف کابل های پس تنیده مورد استفاده قرار         می گیرند. GA-181 Promix می تواند حجم آب آزادی که به سمت سطح خارجی غلاف سیمانی حرکت می کند را تا حد کمتر از 2/0% کاهش داده و با نفوذ ناپذیر کردن غلاف سیمانی موجب محافظت از کابل ها در برابر شرایط خورنده محیطی شود. همچنین از GA-181 Promix می توان برای ساخت ملات های سیمانی مخصوص کاشت بولت در محیط بتنی یا بستر سنگی استفاده نمود.

 

مشخصات فنی:

شکل ظاهری

پودر خاکستری رنگ

مقدار کلر

صفر

مقدار نیترات

صفر

درجه اشتعال

غیر آتش زا

   

   

 

 

 

 

                                      

مقدار مصرف:

میزان مصرف  GA-181 Promix بین ۲ تا ۴  درصد وزن سیمان  می باشد، اضافه کردن آن موجب ساخت ملاتی روان، پمپ پذیر، یکنواخت ، زود سخت شونده و بدون انقباض خواهد شد. مصرف  مقادیر بیشتر GA-181 Promix علاوه بر خواص فوق می تواند موجب افزایش حجم ملات یا دوغاب تازه شده و اثرات ناخواسته ای را ایجاد نماید. بنابراین پیشنهاد می شود در صورت نیاز به افزایش حجم، تست های آزمایشگاهی، تعیین کننده مقدار دقیق مصرف باشد.

 

انبار داری:

GA-181Promix را در محل سرپوشیده به دور از تابش مستقیم نور خورشید، بارندگی، فشار اضافی و روی پالت نگه داری نمایید. در این صورت تا یک سال قابل استفاده می باشد.

بسته بندی:

GA-181Promix در بسته های 6 کیلو گرمی عرضه می شود.

 

برای دریافت فایل پیوست روی کادر کلیک کنید