RA-711 روغن قالب آبی

promix

Promix RA-711

روغن قالب بر پایه آب جهت سهولت در باز کردن قالب

                         

شرح کلی:                                                

 Promix RA-711روغن قالب بر پایه آب و آماده مصرف می باشد. به دلیل عدم استفاده از حلال های هیدروکربنی فرّار، این محصول برای کاربر و محیط زیست بی خطر می باشد. روغن فوق با امکان اختلاط با آب موجود در سطح بتن و دربرگرفتن ذرات سیمان مانع چسبندگی سیمان به قالب شده ولی هیچ گونه تاثیر منفی بر مقاومت بتن ندارد.

 

استفاده از RA-711Promix باعث می شود تا پس از باز کردن قالب سطح بتن صاف، ،سخت و بدون حباب های سطحی باشد. 

کار برد:                                                                    

RA-711Promix بر روی قالب های چوبی، تخته چندلا و فلزی قابل استفاده بوده لازم است قبل از بتن ریزی روی سطح اجرا شود تا قالب براحتی از بتن جدا شود. بایستی توجه داشت که در صورت استفاده از قالب های چوبی به دلیل جذب روغن در سطح قالب بایستی آن قدر از روغن استفاده نمود تا سطح اشباع شود.

 

نکته: به دلیل امکان جذب روغن های پایه آبی در سطح بتن، مواردی از تغییر رنگ سطحی بتن گزارش شده است.

 

مشخصات فنی:                                              

روغن شیری رنگ

شکل ظاهری

حدود 0/95 گرم در سانتیمتر مکعب

وزن مخصوص

صفر

ندارد

مقدار کلر

اشتعال

طرز استفاده:     

RA-711Promixآماده مصرف می باشد. از رقیق نمودن آن با آب بپرهیزید. برای اجرای روغن می توان از سمپاش های باغبانی استفاده کرد یا با استفاده از پارچه یا اسفنج آن را بطور یکنواخت روی سطح قالب مالید. 

پوشش:     

یک لیتر روغن قالب میتواند 10 تا 20 متر مربع سطح قالب را پوشش دهد اگرچه این امر بستگی کامل به میزان صاف بودن سطح قالب دارد. بدیهی است مصرف روغن قالب بر روی سطوح چوبی بیشتر از سطوح فلزی است.    

انبار داری:    

RA-711Promixرا در محل سرپوشیده به دور از تابش مستقیم نور خورشید در ظروف اصلی نگه داری نمایید. در این صورت تا یک سال قابل استفاده      می باشد.

 

توجه:  قبل از هر بار مصرف ظرف آنرا تکان داده تا محلول یکنواختی بدست آید .

بسته بندی:     

RA-711Promix در ظرف های 20 و 220 لیتری بسته بندی و عرضه می شود.

برای دریافت فایل پیوست روی کادر کلیک کنید