RA-720 روغن قالب حلالی


promixPromix RA-720

روغن قالب حلالی جهت سهولت در باز کردن قالب بتن

                         

شرح کلی:                                                

 Promix RA-720روغن قالب آماده مصرف می باشد که بر پایه حلال های هیدروکربنی تولید شده و قابل اختلاط با آب نمی باشد. استفاده از روغن فوق موجب تشکیل فیلمی لغزنده بر سطح قالب شده، به این ترتیب مانع چسبیدن دوغاب سیمان به سطح قالب شده ولی هیچ گونه تاثیر منفی بر مقاومت بتن ندارد.

 

استفاده از RA-720Promixباعث می شود تا پس از باز کردن قالب سطح بتن صاف، ،سخت و بدون حباب های سطحی باشد. 

کار برد:                                                                    

RA-720Promix بر روی قالب های چوبی، تخته چندلا و فلزی قابل استفاده بوده لازم است قبل از بتن ریزی روی سطح اجرا شود تا قالب براحتی از بتن جدا شود. بایستی توجه داشت که در صورت استفاده از قالب های چوبی به دلیل جذب روغن در سطح قالب بایستی آن قدر از روغن استفاده نمود تا سطح اشباع شود.

 

نکته: روغن های پایه حلالی امکان باقی ماندن در سطح بتن را دارند. بنابراین لازم است تا پیش از انتخاب پوشش های مناسب بعدی همچون لایه های رنگ یا محافظ بتن از سازگاری آنها با فیلم های روغنی مطمئن شد.

مشخصات فنی:                                             

روغن کهربایی رنگ

شکل ظاهری

حدود 75 /0 گرم در سانتیمتر مکعب

وزن مخصوص

صفر

دارد

مقدار کلر

اشتعال

طرز استفاده:    

RA-720Promixآمادهمصرف است و نیازی به رقیق سازی ندارد. برای اجرای روغن می توان از سمپاش های باغبانی استفاده کرد یا با استفاده از پارچه یا اسفنج آن را بطور یکنواخت روی سطح قالب مالید. 

پوشش:    

یک لیتر روغن قالب میتواند  10 تا 20 متر مربع سطح قالب را پوشش دهد اگرچه این امر بستگی کامل به میزان صاف بودن سطح قالب دارد. بدیهی است مصرف روغن قالب بر روی سطوح چوبی بیشتر از سطوح فلزی است.   

انبار داری:    

RA-720Promixرا در محل سرپوشیده به دور از تابش مستقیم نور خورشید در ظروف اصلی نگه داری نمایید. در این صورت تا یک سال قابل استفاده      می باشد.

بسته بندی:   

RA-720Promixدر ظرف های 20 و 220 لیتری بسته بندی و عرضه می شود.

برای دریافت فایل پیوست روی کادر کلیک کنید