VM−184 افزودنی تنظیم کننده غلظت

promix

Promix VM-184    

افزودنی تنظیم کننده غلظت بتن

     

شرح کلی:

Promix VM-184افزودنی مایع جهت کنترل گرانروی بتن بر پایه پلیمر های آلی قابل حل در آب می باشد. این افزودنی با افزایش غلظت بتن مانع رخداد جداشدگی در بتن های خود تراکم می شود. همچنین در هنگام بتن ریزی زیر آب می توان با استفاده از این محصول مانع از شسته شدن ذرات ریز بتن تازه شد. به طور معمول از این محصول به همراه فوق روان کننده ها استفاده می شود تا علاوه بر کارپذیری مناسب بتن، جایگیری آن در تمامی فضاهای قالب به صورت یکنواخت انجام پذیرد.

 

کاربرد:

این محصول جذب سطحی ذرات سیمان را افزایش داده در نتیجه ویسکوزیته و چسبندگی بین مولکولی بتن افزایش می یابد. از اینرو و برای افزایش کارپذیری بتن استفاده همزمان این محصول با فوق روان کننده ها پیشنهاد می شود. همچنین استفاده از این محصول زمان گیرش اولیه بتن را به تعویق می اندازد.Promix VM-184را می توان در تمامی بتن ریزی ها استفاده نمود چرا که حساسیت ملات را به گوناگونی اندازه و میزان رطوبت سنگدانه ها کاهش می دهد. ولی بهترین عملکرد این نوع افزودنی در بتن های خود تراکم که عملیات ویبره در آنها انجام نمی گیرد و بتن های زیر آب می باشد. آزمایش ها نشان می دهد که استفاده از افزودنی های غلظت دهنده در بتن های زیر آب موجب افزایش مقاومت آنها نیز می شود. همچنین پخش نشدن ذرات بتن در آب مانع ایجاد آلودگی های زیست محیطی است.                                  

مشخصات فنی:

شکل ظاهری

مایع  بی رنگ مات

وزن مخصوص

0/05±1 گرم در سانتیمتر مکعب

مقدار کلر

فاقد کلر

درجه اشتعال

غیر آتشزا

درجه انجماد

0  درجه سانتیگراد

 
 
 

مقدار مصرف:

مقدار دقیق مصرف VM-184Promixبستگی به انجام تست های آزمایشگاهی دارد. ولی به طور معمول0/5 تا 2 درصد وزن مواد سیمانی در هر متر مکعب بتن پیشنهاد می شود. 

انبار داری:

چنانچه در بشکه های اصلی در جای مسقف، بدور از تابش نور خورشید و در دمای بیشتر از 5+ درجه سانتیگراد نگه داری شود دست کم به مدت 12 ماه قابل استفاده است. 

بسته بندی:

VM-184Promix در دبه های 20 کیلو گرمی تحویل می شود.

 

 

برای دریافت فایل پیوست روی کادر کلیک کنید