WR-131 روان کننده

promix

Promix WR-131 

افزودنی روان کننده (کاهنده آب) و کنترل کننده گیرش بتن

                                          

شرح کلی:

Promix WR-131 مایع روان کننده بتن میباشد که با تاثیر بر کشش سطحی آب و پخش کردن ذرات سیمان باعث روانی و کارایی بهتر بتن می شود. این روان کننده قادر است گیرش اولیه و نهایی بتن را تاخیر انداخته، زمان کافی جهت حمل و ریختن بتن فراهم آورد.

کاربرد:

WR-131Promix را میتوان در موارد زیر استفاده نمود:

 

  • بتن ریزی در هوای گرم و جایی که کنترل زمان گیرش با اهمیت باشد .
  • بتن آماده در زمانیکه حفظ کارایی همراه با تاخیر در زمان گیرش اولیه بتن مطلوب است .
  • بهبود چسبندگی اجزای بتن و ایجاد کارایی در بتن هایی که محتوی دانه بندی ضعیف هستند .
  • در قطعات بتنی بزرگ، عرشه پل ها و بتن حجیم  به منظور پرهیز از ویبره طولانی و جلو گیری از بروز درز های اجرایی.

مشخصات فنی :                                                         

شکل ظاهری

مایع قهوه ای پررنگ

وزن مخصوص

1/14 تا 1/16   گرم در سانتیمتر مکعب

مقدار هوای وارده

کمتر از 1 درصد

مقدار کلر

فاقد کلر

مقدار نیترات

فاقد نیترات

درجه انجماد

اشتعال

صفردرجه سانتیگراد

ندارد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استاندارد:

 مطابق   ASTM C 494 types A, B & D, BS 5075 part− 1

مقدار مصرف:

برای شروع آزمایش  مصرف 400 تا 500  میلی لیتر در ازای  100 کیلو گرم سیمان پیشنهاد می شود. در هوای گرم و یا حمل و نقل  طولانی یا در صورت نیاز به کارایی بیشتر، افزایش مقادیر به 800 تا 1000 میلی لیتر نیز توصیه می شود. مقادیر بیشتر مصرف نیازمند انجام آزمایش های کارگاهی و کنترل زمان گیرش می باشد.

انبار داری:

WR-131Promix را در ظروف اصلی به دور از تابش خورشید و بارندگی نگه داری نمایید. در صورت بروز یخ زدگی بشکه ها را به محیط گرم منتقل کرده و پس از ذوب شدن مایع را به آرامی هم زنید.

بسته بندی:

WR-131Promix در بشکه های 22 و 220 کیلو گرمی تحویل می شود. در صورت رعایت شرایط انبار داری استاندارد تا 12 ماه قابل نگه داری است.

برای دریافت فایل پیوست روی کادر کلیک کنید